Nedwaste

Privacy policy

1. EEN OVERZICHT VAN GEGEVENSBESCHERMING

ALGEMEEN

Hieronder vind je een overzicht van wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt wanneer je onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming kun je vinden in onze privacy policy hieronder.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen wij je gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer je deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invult via een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die je gebruikt of wanneer je de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra je onze website bezoekt.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over je opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. Je hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering aan te vragen. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de wettelijke kennisgeving als je verdere vragen hebt over privacy en gegevensbescherming. Je kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

ANALYTICS EN TOOLS VAN DERDEN

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van je surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van je surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij je aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. Je kunt bezwaar maken tegen deze gegevensanalyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vind je in deze privacy policy.

Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen je hieronder informeren over hoe je jouw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerders van deze website nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacy policy.

Als je deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacy policy legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en waarvoor dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van je gegevens tegen toegang door derden is in dat geval niet mogelijk.

KENNISGEVING BETREFFENDE DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ VOOR DEZE WEBSITE

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Nedwaste Afvalbeheer

De Sikkel 45

8181 WD Heerde

Telefoon: +31 (0)578 69 53 93

E-mail: info@nedwaste.nl

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, etc.).

INTREKKING VAN JE TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail naar info@nedwaste.nl met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij jouw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

RECHT OM KLACHTEN IN TE DIENEN BIJ REGELGEVENDE INSTANTIES

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is overtreden, kan de getroffen persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vind je via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

RECHT OP DATA PORTABILITEIT

Je hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch te laten leveren aan jezelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als je een rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, wordt dit uitsluitend gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- OF TLS-ENCRYPTIE

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die je naar ons als sitebeheerder stuurt. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van je browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van je browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die je naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, BLOKKERING, VERWIJDERING

Zoals wettelijk is toegestaan, heb je het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over je persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Je hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze wettelijke kennisgeving als je verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

BEZWAAR TEGEN PROMOTIONELE E-MAILS

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgevingseisen van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

COOKIES

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en bewaard door je browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd na je bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van je apparaat totdat je ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om je browser te herkennen bij je volgende bezoek aan de site.

Je kunt je browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat je per geval kunt beslissen of je een cookie wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser ook zo instellen dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer je jouw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die je wilt gebruiken, worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies (zoals cookies die worden gebruikt om je surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privay policy.

SERVER LOG BESTANDEN

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die je browser aan ons doorgeeft in “server log files”. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (f) DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

CONTACTFORMULIER

Als je ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die je via het formulier hebt ingevuld, inclusief de contactgegevens die je hebt verstrekt, om je vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder je toestemming.

Daarom verwerken wij de gegevens die je via het contactformulier invult alleen met jouw toestemming volgens art. 6 (1)(a) DSGVO. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek aan info@nedwaste.nl is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij je verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die je op het contactformulier invult totdat je ons verzoekt deze te verwijderen, je toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. na het inwilligen van je verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

4. PLUGINS EN TOOLS

WEBFONTS VAN GOOGLE

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van webfonts van Google. Wanneer je een pagina opent, laadt je browser de vereiste webfonts in de cache van je browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet je browser een directe verbinding maken met de servers van Google. Google weet zo dat onze webpagina via jouw IP-adres is opgevraagd. Het gebruik van Google Web fonts wordt gedaan in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt door jouw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

GOOGLE MAPS

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst van Google Maps via een API. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en om het lokaliseren van door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.